Katarzyna Antczak - ZnanyLekarz.pl

Katarzyna Antczak

Jestem założycielką Poradni Zdrowia Psychicznego „Przy Ślężnej” we Wrocławiu oraz absolwentką psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. W trakcie studiów realizowałam moduły z zakresu psychologii wychowawczej i edukacji. W 2017 roku ukończyłam 2-letnie podyplomowe studia pedagogiczne na WSZ “Edukacja”. W latach 2019-2021 byłam uczestniczką Studium Terapii Rodzin oraz Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii, które spełniają standardy sekcji psychoterapii PTP. Brałam też udział w licznych szkoleniach m.in. „Terapia CBT dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi.”, „Rozwód, rozpad rodziny i strata.”, „Diagnoza i psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami depresji i niską samooceną.”. Swoje kwalifikacje oraz umiejętności podnosiłam pracując przez wiele lat jako specjalista m.in. w placówkach oświatowych we Wrocławiu oraz na terenie Gminy Kobierzyce.

 

Obecnie prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych (głównie w podejściu systemowym i poznawczo-behawioralnym), a także terapię rodzin. Dodatkowo udzielam wsparcia w formie porad/konsultacji. Organizuję warsztaty dla młodzieży doświadczającej trudności charakterystycznych dla okresu dojrzewania (w tym brak motywacji, apatia, wahania nastrojów, wybuchy złości, bunt oraz niestabilna samoocena). Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Cały czas się kształcę i poszerzam wiedzę w zakresie psychopatologii oraz psychoterapii. Aktualnie uczestniczę w czteroletnim szkoleniu z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Psychoterapii Crescentia. Jestem też członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Katarzyna Antczak - ZnanyLekarz.pl
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial